Trwa nabór do Dziennego Domu Senior+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2021

Serdecznie zapraszamy nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Izabelin w wieku od 60 lat i więcej do udziału w zajęciach w Dziennym Domu Senior+.

Głównym celem pobytu jest wsparcie seniorów, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji i zapobieganiu samotności. Zapewniamy 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku dla 20 osób. Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną lub niepełnosprawnością.

Podczas pobytu podopieczni mają zagwarantowaną opiekę, posiłek oraz różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul 3 Maja 42 lub pod nr: tel. 22 722 79 95 lub 22 722 89 44

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Michał Kołek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie napis trwają zapisy

    napis trwają zapisy