Dzienny Dom Senior+ w Izabelinie

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje w sprawie zasad i kwalifikacji do Dziennego Domu Senior + można uzyskać w siedzibie:

Dziennego Domu Senior+,
Izabelin ul. Tetmajera 3a
tel. 22 506 47 58

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Izabelin, ul. 3 – go Maja 42, piętro II
tel. 22 722 79 95

Autor: Marlena Ochota