Dzienny Dom Senior+ w Izabelinie

Karta Oceny Funkcjonalnej

12 lutego 2020

Załącznik nr 1 Do Regulaminu Kwalifikacji Uczestnika - Karta Oceny Funkcjonalnej

Samodzielność seniora w czynnościach domowych
Gdyby osoba starsza pozostawała sama w domu, czy byłaby w stanie samodzielnie wykonywać następujące czynności: Niezdolny Z pewną pomocą
/określić z jaką
Bez pomocy
1 Podstawowe prace domowe jak pranie, prasowanie, zmywanie, sprzątanie itp.) 0 1 2
2 Przygotowanie dla siebie posiłków np. obiad, kanapki, ciepłe napoje itp. 0 1 2
3 Robić zakupy (pójść do sklepu) 0 1 2
4 Rozporządzać swoimi pieniędzmi 0 1 2
5 Korzystać z telefonu 0 1 2
6 Przyjmować swoje leki, zgodnie z zaleceniami lekarza 0 1 2
Razem  

Legenda:
Kat I: 0-4 osoba poważnie zależna
Kat II: 5-8 umiarkowanie zależna
Kat III: 9-12 niezależna (samodzielna) lub prawie niezależna
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby z kat I. II


Sytuacja domowa i rodzinna seniora
Sytuacja domowa i rodzinna seniora TAK NIE
1 Posiada własne mieszkanie 1 0
2 Mieszka przy rodzinie (z rodziną) 1 0
3 Samotny nie posiada żadnej bliskiej rodziny 0 1
4 Może liczyć na pomoc rodziny 1 0
Razem  

Legenda:
Kat I:  0-1 osoba poważnie zależna
Kat. II: 2-3 umiarkowanie zależna
Kat. III: 4 niezależna (samodzielna) lub prawie niezależna
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby z kat I. II


Samoobsługa seniora
 Samoobsługa seniora TAK NIE
1 Czy samodzielny w chodzeniu po mieszkaniu 1 0
2 Czy samodzielny w spożywaniu posiłków 1 0
3 Czy samodzielny w toalecie 1 0
4 Czy samodzielny w ubieraniu się 1 0
 Razem    

Legenda:
Kat I: 0-1 osoba poważnie zależna
Kat. II: 2-3 umiarkowanie zależna
Kat. III: 4 niezależna (samodzielna) lub prawie niezależna
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby z kat I. II


Sytuacja zdrowotna seniora
 Sytuacja zdrowotna seniora TAK NIE
1 Używa pampersów 0 1
2 Czy występuje: Ch. Parkinsona 0 1
3 Czy występuje: Ch. Alzheimera 0 1
4 Czy występuje: Ch. Otępienna 0 1
5 Czy występuje: Ch. Psychiczna 0 1
6 Czy osoba przebyła udar z afazją (zaburzenie mowy) 0 1
 Razem    

Legenda:
Kat. I: 0-3 pkt.- osoba poważnie zależna (opieka 1 x 1, której nie możemy świadczyć ze względu na małą ilość pracowników)
Kat. II: 4 i więcej pkt.- umiarkowanie zależna
Kat. III – 7 punktów – osoba niezależna, samodzielna
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby z kat II.


Zadanie publiczne realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Autor: Robert Marczak