Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Dziennego Domu Senior+ w Izabelinie. 

Dzienny Dom „Senior +” jest ośrodkiem wsparcia i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańcom Gminy Izabelin w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo.

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej  

Najnowsze aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Izabelinie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Ewa Przybysz zamieszkała w Izabelinie.

12 marca 2020
Robert Marczak
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Izabelinie

Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS w Izabelinie.

 Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 • Kierownik DDS+ wykonuje również pracę opiekuna osób starszych-pensjonariuszy DDS+
 • Ponadto jego zadanie to; Kierowanie działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Uzgadnianie z kierownikiem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS+.
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, GOPS itp. w celu realizacji zadań DDS+.
 • Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z kierownikiem i głównym księgowym GOPS.
 • Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z kierownikiem i głównym księgowym GOPS.
 • Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji.
 • Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy.
 • Przygotowywanie i składanie kierownikowi GOPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje.
 • Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+, oraz odpowiedzialność za majątek DDS+.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.
 • Przestrzeganie przepisów prawa.
 • Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, pensjonariuszy DDS+.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+.
 • Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+.
31 stycznia 2020
Robert Marczak
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie